Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde

til naturpleje

Projektperiode

15/7 2008 - 15/7 2010

Formål

 

At drive naturpleje på et fagligt grundlag med biologiske registreringer af planter og sommerfugle

At øge medlemmernes naturkendskab og gennem vidensdeling at kunne initiere nye naturplejeforeninger

At  gennemføre offentlige ture og at udarbejde informationsmateriale for at øge kendskabet til græsningslaug som naturplejekoncept

At igangsætte naturpleje med leslåning på udvalgte arealer og med hjælp fra erfaren leinstruktor

At fremme etablering af skovgræsning for at genoplive en gammel driftsform og for at skabe sammenhænge mellem eksisterende folde.

Fokusområder

  • At bidrage til at gøre det sjovt at være naturplejer på frivillig basis gennem øget kendskab  til planterne og deres vekselvirkning ved plejetiltag.

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Naturmoniteringer udføres og beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer. Der instrueres i at slå med le. Der etableres et område med skovgræsning.  Der afholdes offentlige ture.

 

Partnerskabs - græsningsprojekt

Partnerskabsprojektet er støttet af Skov- og Naturstyrelsen og med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv. I partnerskabsprojektet deltager Sorø Kodriverlaug, Sorø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Sorø, Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland, Stiftelsen Sorø Akademi og en dyreholder. Partnerskabsprojektet har naturkonsulent Anna Bodil Hald, som konsulent.